Brannvern

foam-extinguisher-presto-skum

HUMAN VERNESERVICE AS har brannvern som spesialområde

Vi har fylke, kommuner, brannvesen, bedrifter og privatpersoner som våre kunder.

 Våre servicefolk er daglig på veien i hele Vestfold, og vår svartid/leveringstid er derfor meget kort.

 Vi tilbyr faste avtaler for service og ettersyn av brannvern- og førstehjelpsutstyr. Dette tilfredsstiller kravene i forskrift om internkontroll.

 Vårt sortiment spenner over alt fra små håndbrannslokkere, slanger og kuplinger, til alle typer brannvernutstyr og store fastmonterte brannslokkeanlegg.

 

Er du eiendomsbesitter?

Er du eiendomsbesitter? Vi kan påta oss å være brannvernleder i bygningsmassen din

Er du eiendomsbesitter?

 

Les mer om BRANNSLOKKERE KJØKKENSLOKKEANLEGG SLOKKESYSTEMER